« Tagasi

SUVINE VALVERÜHM TABASALU TIBUTARE LASTEAIAS

Harkujärve Lasteaed on 1-31.07.2021 kollektiivpuhkusel.

Harku valla lasteaedade valverühm on avatud Tabasalu Lasteaed Tibutares (aadressiga Lasteaia 7, Tabasalu, Harku vald) 1. juulist kuni 31. juulini 2021. a kell 7.30-18.30

Valverühma komplekteerimine toimub avalduste alusel kuni 20. koha täitumiseni.

Valverühma kohatasu arvestatakse vastavalt määrusele „Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise

kord"; Toidupäeva maksumus on 3,81 €.

Avaldusel märgitud kuupäevade eest tuleb tasuda ettemaksuna nii kohamaks kui ka kogu toiduraha olenemata sellest, kas laps kasutab näidatud perioodil valverühma

kohta või mitte. Tagasiarvestust koha kasutamata jätmise puhul ei toimu.

Valverühmas kohakasutuse lepingu sõlmimiseks saata järgmised andmed e-postile direktor@tibutare.edu..ee (avalduse vorm).

1.Lapse nimi

2.Lapse isikukood.

3. Nädal/nädalad, millal vajatakse lapsele valverühma kohta.

Lepingute sõlmimine saab toimuma märtsi-ja aprillikuu jooksul.