Lisaks rühmaõpetaja poolt läbiviidavale kasvatustegevusele tegelevad Teie lapsega muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, tegevusterapeut ja logopeed.

Muusika aitab mitmekülgselt rikastada laste tundeelu, fantaasiat ja loovust. Muusikaõpetus annab lapsele positiivse emotsionaalse laengu ja süvendab muusikahuvi. Muusikategevusi viib läbi muusikaõpetaja, kes koostab õppeaasta alguses oma aasta tegevuskava, silmas pidades laste üldist ja muusikalist arengut, lasteaia õppekava, aasta tegevusplaani, rahvakalendri tähtpäevi ja kultuurielu sündmusi.

Liikumistegevused aitavad lapsel tutvuda erinevate liikumis- ja tegevusvõimalustega ning annavad võimaluse tunda liikumisest rõõmu, arendades seejuures koostööoskusi ning oskust emotsioone juhtida. 

Tegevusterapeudil on laste tegevustraapias lähtealuseks mäng, mille kaudu ta arendab last tervikuna (sh motoorikat, tunnete väljendamisoskust, keskendumisvõimet). Laste mänguteraapia kuulub tegevusteraapia valdkonda.

Mängu abil on võimalik arendada:

  • füüsilist võimekust
  • psühhosotsiaalseid oskusi
  • õppida tundma oma keha
  • uurima keskkonda

Tegevusteraapias kasutatakse :

  • muusikat
  • maalimist
  • savivoolimist
  • liivamänge
  • erinevaid mänge