« Tagasi

Lasteaiakoha taotluse esitamine 1.02-1.03.2022

1. veebruarist kuni 1. märtsini on vanematel võimalik ARNO e-keskkonna kaudu esitada oma lapsele taotlus lasteaiakoha saamiseks.

 

Lasteaiakohti jagatakse Harku vallas sobitusalgoritmi alusel, kus on prioriteetideks lapse vanus, õdede-vendade käimine samas lasteasutuses, kodu kaugus lasteasutusest.

 

Kui taotlus on esitatud juba eelnevalt ja sellele ei ole tehtud lasteaiakoha pakkumist ning see on ARNO e-keskkonnas menetlemisel, kannab süsteem selle automaatselt edasi järgmise õppeaasta rühmade komplekteerimisse ja eraldi uut taotlust esitada ei ole vaja.

 

Taotlusel määrab lapsevanem oma eelistuste järjekorra, kuhu lisab kõik Harku valla koolieelsed lasteasutused. Harku vald on üks teeninduspiirkond ning vald tagab võimalusel koha vanema eelistatud lasteaeda.

 

Võimalik on taotleda kohta ka Montessori rühma, kus käivad eri vanuses lapsed. Pedagoogika eripärast tulenevalt on rühma koosseisus oluline jälgida tasakaalu eri vanuste ja ka poiste ning tüdrukute suhtarvu osas. Rühma igapäevased tegevused toimuvad alternatiivpedagoogika põhimõtete järgi ja tavarühmast erineva päevaplaani alusel. Sellest tulenevalt komplekteeritakse sinna rühma vabanevaid kohti veidi teisiti ja vanemate sooviavalduste alusel.

 

Info lasteaiakoha pakkumise võimaluse kohta tuleb lapsevanemale e-kirja teel. Koha saamisel tuleb siseneda e-keskkonda ja kohapakkumine kas kinnitada või sellest loobuda. Kohapakkumise kinnitamiseks on aega kümme päeva ja kui selle aja jooksul ei ole pakkumist kinnitatud, see aegub ja kohta pakutakse järgmisele soovijale. Juhul, kui kohapakkumisest loobutakse või pakkumine aegub, muutub taotlus tagasilükatuks.

 

Lisainfot kohtade taotlemise kohta leiad: www.harku.ee/lasteaiad.

 

Lisainfo: Piret Klooren, alusharidusspetsialist, tel 606 3805, e-post: piret.klooren@harku.ee

 

Lasteaia kohatasu määrad

 • Lasteaia kohatasu määrad

  • kui kummagi vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri 2021 aasta seisuga ei olnud Harku vald, siis on kohatasu 20% alammäärast 
   (2022. aastal 130,8 €);
  • kui ühe vanema elukoht oli 31. detsembri 2021 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 15% alammäärast (2022. aastal 98,1 € kuus);
  • kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2021 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 10% alammäärast (2022. aastal 65,4 €).

   

Alus: Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtt ja sealt väljaarvamise kord

Abi ja lisainfo Harku vallavalitsusest

Taotluste esitamise ning lasteaiakohtade jagamise kohta saab lisainfot valla haridusspetsialistilt Piret Kloorene-posti aadressil Piret.Klooren@harku.ee või telefonil 606 3805.