« Tagasi

Suvine valverühm on Rannamõisa Lasteaia filiaalis

Harkujärve Lasteaed on 1-31.07.2022 kollektiivpuhkusel.

 

Harku valla lasteaedade sellesuvine valverühm on avatud 1. juulist kuni 31. juulini Rannamõisa Lasteaia filiaalis aadressil Hülgeküti tee 4, Rannamõisa küla, Harku vald. 

Valverühma komplekteerimine toimub avalduse alusel, mis tuleb esitada hiljemalt 1. märtsiks 2022. Avaldusel märgitud kuupäevade eest tuleb tasuda ettemaksuna nii kohamaksu kui ka kogu toiduraha eest, olenemata sellest, kas laps kasutab näidatud perioodil valverühma kohta või mitte. Tagasiarvestust koha kasutamata jätmise puhul ei toimu. 

Valverühma kohatasu arvestatakse vastavalt Harku Vallavolikogu 30.10.2014 määrusele nr 20  „Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord"

Lepingu sõlmimiseks täitke andmed ja saatke e-postile margit@rannamoisa.edu.ee

1. Lapse nimi; 

2. Lapse isikukood; 

3. Nädal/nädalad, millal vajatakse lapsele valverühma kohta. 

Lepingud sõlmitakse märtsis ja aprillis. 

Toidupäeva maksumus kujuneb vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale, mis selgub hiljemalt 1. märtsiks. Lisainfot jagame valla kodulehe http://www.harku.ee kaudu. 

Lisainfo: Rannamõisa Lasteaia direktor Margit Toomlaid, tel 603 2350, e-post: margit@rannamoisa.edu.ee