Rühm Nimed (liikmed 2021-2022)
Pöialpoisid Anna Gavrilovic
Koduvarblased Anneli Leinemann
Metsvindid Mark Paves
Põldlõokesed Liisa Kolosov
Laulurästad Tarmo Keller
Naerukajakad Õnne Kivinurm
Õpetajate esindaja Kaja Raspel
Harku valla esindaja Erik Sandla