Lasteaia kohatasu määrad

  • kui kummagi vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri 2019 aasta seisuga ei olnud Harku vald, siis on kohatasu 20% alammäärast (2020. aastal 116,8 €);
  • kui ühe vanema elukoht oli 31. detsembri 2019 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 15% alammäärast (2020. aastal 87,6 € kuus);
  • kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2019 aaasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 10% alammäärast (2020. aastal 58,4 €).

 

Kohatasust vabastamine

Tingimused:

  • vanem, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas;
  • kelle lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas;
  • vanem esitab Harku Vallavalitsusele vormikohase taotluse.

Vanema poolt kaetava osa tasumisest vabastatakse:

  • paljulapseline pere (kolm või enam 0-16 aastast last, 19 aastast õppimise korral), kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2019 a. seisuga Harku vald;
  • pere, kui ta on toimetulekutoetuse saaja;
  • pere, kelle eeskostel või hooldamisel on laps;
  • pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla Harku Vallavolikogu määrus nr 11 lisas kehtestatud toimetuleku piiri.