Harkujärve lasteaed võimaldab lastele eakohast alusharidust vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele.

Lisaks rühmaõpetaja poolt läbiviidavale kasvatustegevusele tegelevad Teie lapsega muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja tegevusterapeut.

Tegevusterapeudil on laste tegevustraapias lähtealuseks mäng, mille kaudu ta arendab last tervikuna (sh motoorikat, tunnete väljendamisoskust, keskendumisvõimet). Laste mänguteraapia kuulub tegevusteraapia valdkonda.

Mängu abil on võimalik arendada:

  • füüsilist võimekust
  • psühhosotsiaalseid oskusi
  • õppida tundma oma keha
  • uurima keskkonda

Tegevusteraapias kasutatakse :

  • muusikat
  • maalimist
  • savivoolimist
  • liivamänge
  • erinevaid mänge