Harkujärve lasteaia hoolekogu koosseis,

kinnitatud 19.10.2023.a. käskkiri nr 1-1/11.

Karoli Patte (Laulurästad)

Õnne Kivinurm (Naerukajakad) - hoolekogu esimehe asendaja

Marin Soomets (Põldlõokesed) 

Signe Algma (Metsvindid)

Hedi Relvik (Pöialpoisid)

Marko Põld (Koduvarblased)

Taimar Tensbek (Kaldapääsukesed) - hoolekogu esimees

Kadi Soop (Õnnekured)

Marge-Elin Roose (õpetajate esindaja)

Piret Zahkna (lasteaia pidaja esindaja)

 

Hoolekogu kontakt: hoolekogu@harkujarvelasteaed.ee