Missioon

Missioon – Harkujärve Lasteaed pakub eakohast arengukeskkonda, individuaalse arengu võimalusi, kaasaegset õpet, mida toetab looduslähedane asukoht

Visioon

Visioon – Harkujärve Lasteaed kasvab terviklikuks, kaasaegseid õppemeetodeid kasutavaks alusharidusasutuseks, mis pakub igale lapsele arenguks vajalikku vaimset, sostiaalset ja füüsilist keskkonda, kus lapsed on rõõmsad ja terved

Harkujärve lasteaia prioriteedid

*Lapsest lähtuv mänguline õppimine (projektõpe, avatud õpe, üldõpetus)

*Lapsepõlv on väärtus iseeneses, õppimine läbi mängu ja heatahtlikku nalja igapäevaselt *Meeskonnatöö

*Keelekümbluse metoodikat, eestikeelse õppe tagamine

*Motiveeritud ja tunnustatud töötajad

*Erivajadustega laste toetamine, märkamine, arendamine, mõistmine (laps ja lapsevanem), võimaluste otsimine tugiisikute näol, st Järvekalda majas on tasakaalustatud ja professionaalselt juhendatud tasandus- ja arendusrühm

Põhiväärtused

L – LOOVUS on rikka sisemaailma ja avara silmaringiga inimeseks kasvatamine, arvestades iga lapse eripära ning toetades iseseisva mõtteviisi kujunemist

U – USALDUSVÄÄRSUS  on usalduslik ja hooliv suhe laste, õpetajate ja lastevanemate vahel

U – UUENDUSLIKKUS on vabadus, tarkus ja julgus teha valikuid ning olla avatud haridusuuendustele

P – PROFESSIONAALSUS  on õpetaja meisterlikkus tagada koostöös ja tajutud pedagoogilise vabadusena parimal moel iga lapse areng koostöös lastevanemate, tugispetsialistide ja juhtkonnaga.