Missioon

Harkujärve Lasteaed kasvab terviklikuks kaasaegseid õppemeetodeid kasutavaks alusharidusasutuseks, mis pakub igale lapsele arenguks vajalikku vaimset, sostiaalset ja füüsilist keskkonda, kus lapsed on rõõmsad ja terved

Visioon

Harkujärve Lasteaed pakub eakohast kasvukeskkonda, individuaalse arengu võimalusi, kaasaegset õpet, mida toetab looduslähedane asukoht