Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted:

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestatakse: