Harkujärve lasteaed võimaldab lastele eakohast alusharidust vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele.

Lisaks rühmaõpetaja poolt läbiviidavale õppekasvatustegevusele tegelevad lastega muusika- ja liikumisõpetaja ning tegevusterapeut.

Harku vallas toetavad laste arengut vallavalitsuse koosseisu kuuluvad eriapetsialistid, nt logopeedid, eripedagoog, psühholoog ja sotsiaalpedagoog. Oma teenuste pakkumiseks töötavad nad kindlastes lasteaedades. Erispetsialistide tegevust juhib Hariduse tugiteenuste osakond eesotsas juhataja Heidi Kiuruga, kontakt: Heidi.Kiuru@harku.ee (vt https://www.harku.ee/kontaktid)