Harkujärve lasteaed võimaldab lastele eakohast alusharidust vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele.

Lisaks rühmaõpetaja poolt läbiviidavale õppekasvatustegevusele tegelevad lastega muusika- ja liikumisõpetaja ning tegevusterapeut.