Kohti lasteasutusse jagab Harku vallavalitsus haridusasutuste haldussüsteemi ARNO kaudu.

Harku valla lasteasutuses on õigus saada kohta lapsel:

  • kes on pooleteist (enne 1. oktoobrit) kuni seitsme aastane (pärast 1. oktoobrit);
  • kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vallas ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga.

Kohajagamise prioriteedid:

  • lapse vanus;
  • lapse elukoha lähedus lasteasutusele;
  • ühe pere laste käimine samas lasteasutuses.

Lasteaiakoha kasutamiseks sõlmivad lasteaed ja lapsevanem lepingu.

Kui lapsevanem soovib lõpetada koha kasutamise, esitab ta kirjaliku avalduse lasteasutuse direktorile. Avalduses märgitakse koha kasutamise lõpukuupäev. Koha kasutamise lõpetamisest tuleb lapsevanemal lasteasutuse direktorile ette teatada vähemalt 30 kalendripäeva.

 

Abi ja lisainfo vallamajast

Taotluste esitamise ning lasteaiakohtade jagamise kohta saab lisainfot valla alusharidusspetsialistilt Birgit Petersonilt e-posti aadressil Birgit.Peterson@harku.ee või telefonil 606 3805.

Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord >>